กั๊กที่จอดรถ มีโทษปรับถึง 10,000 บาท ?
สำหรับคนที่แจ้งเบาะแสได้รับส่วนแบ่ง 50% อีกด้วย~

หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยครั้งบนถนน คือการกั๊กที่จอดรถ โดยผู้กระทำความผิดจะนำสิ่งของมาวางเพื่อกีดขวางบนถนนนั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ซึ่งการกระทำนี้อาจจะส่งผลทำให้หลายคนเกิดความลำบากในการใช้รถยนต์ใช้ถนนได้!

จึงมีกฎหมาย พรบ. รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 (มาตรา 19) ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร

#โทษตามกฎหมาย สำหรับการกั๊กที่จอดรถด้วยการวางป้ายหรือสิ่งของตามมาตรา 19 หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ตามบทกำหนดโทษมาตรา 57 นอกจากนี้ผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามมาตรา 48

หากพบเห็นการกั๊กที่จอดรถ สามารถแจ้งสำนักเทศกิจ ?
ช่องทางนี้ได้เลย : https://bit.ly/3zDwBkT

#กั๊กที่จอดรถ #ร้องเรียนการจอดรถ #กั๊กที่จอดรถปรับ1หมื่น

 

หากชอบบทความนี้ สามารถแชร์ด้านล่างได้นะคะ