บทสัมภาษณ์ คุณโจ แห่ง ”ดีที่สุดบริการ” จากคอลัมน์ INTERVIEW ในหนังสือ auto car thailand ปีที่ 5 ฉบับที่ 53 เดือน9 ปี2552