อยู่มาได้ถึงวันนี้..เพราะมีความจริงใจ ในหนังสือ หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง วันที่ 10-10 เดือน 11 ปี 2537