วิระ สุมิตไพบูลย์ ผงาดในตลาดรถยูสด์คาร์ จากคอลัมน์ เก็บมาเล่า ในหนังสือ วัฏสารรถ weekly ปีที่ 1 ฉบับที่ 005 วันที่ 31-31 เดือน6 ปี2542