วิระ แห่งสุขุมวิทคาร์เซ็นเตอร์ ซื่อสัตย์-รักษาคำพูด จากคอลัมน์ คอนซูเมอร์ ในหนังสือ วัฏจักรรถ ปีที่ 11(1) ฉบับที่ 581(28) วันที่ 15-22 เดือน11 ปี2542