”ฉลากรถมือสอง” เกราะสกัดเต็นท์หัวหมอ ใน www.bangkokbiznews.com วันที่ 12 เดือน8 ปี2550