”ตลาดรถ P.K.” ผุด อาณาจักรใหม่รับศก.โต จากคอลัมน์ สัมภาษณ์พิเศษ ในหนังสือ รถ ดัชนี ซื้อ-ขาย ปีที่ 5 ฉบับที่ 231 วันที่ 4-4 เดือน9 ปี2542