วิระ สุมิตไพบูลย์ ซื่อสัตย์ รักษาคำพูด พาธุรกิจรุ่งโรจน์ จากคอลัมน์ เก็บมาเล่า ในหนังสือ วัฏสารรถ weekly ปีที่ 2 ฉบับที่ 065 วันที่ 24-30 เดือน7 ปี2543