ศูนย์ บริการรถยนต์มือสอง ดีที่สุดบริการ ร่วมงาน ”รถดีรถเด่น” วัน ลูกค้าตอบรับด้วยยอดขาย เป็นอย่างดี จากคอลัมน์ ธุรกิจบริการ ในหนังสือ รถอัพเกรด ปีที่ 5 ฉบับที่ 218 วันที่ 21-28 เดือน8 ปี2550