”ดีที่สุดบริการ” ร่วมงานใหญ่ มหกรรมรถดี รถเด่น 2008 จากคอลัมน์ การตลาด ในหนังสือ รถวันนี้ ปีที่ 8 ฉบับที่ 346(462-1015) วันที่ 25-1 เดือน4 ปี2551