ดีที่สุดบริการ ขอเตือนระวังรถทำผิดกฏหมาย เวลาขอต่อ อาจมีัปัญหาได้ จากคอลัมน์ Car Talk เซียนรถ ในหนังสือ ตลาดรถ ปีที่ 11 ฉบับที่ 530 วันที่ 22-28 เดือน7 ปี2551