ดี ที่สุดบริการ มองถึงการพัฒนาสู่ระดับสากลและบริการระดับมืออาชีพ จากคอลัมน์ Car’s Talk เซียนรถ ในหนังสือ ตลาดรถ ปีที่ 11 ฉบับที่ 520 วันที่ 16-22 เดือน5 ปี2552