จาก สิ่งที่ชอบ สู่งานที่ใช่ จุดประกายเป็น “ดีที่สุดบริการ” ในหนังสือ ตลาดรถ ปีที่ 9 ฉบับที่ 415 วันที่ 12-18 เดือน5 ปี2550