8 กลุ่มเสี่ยง! มีอาการรุนแรง หากติด Covid-19 ?
ตัวเลขการติดเชื้อของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน โดยอาการของผู้ติดโรคโควิด 19 มีหลากหลาย ผู้ป่วยบางคนอาจไม่แสดงอาการใด ๆ เลย ในขณะที่ผู้ป่วยบางคนอาจมีอาการหนักมากจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเลยทีเดียว!
โดยความเสี่ยงผู้ที่มีอาการรุนแรงจะเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว วันนี้ DTS Auto Group จะพาคุณมาดูกันว่ากลุ่มผู้ป่วยกลุ่มไหน ที่เสี่ยงจะเกิดอาการรุนแรงหากติดโรคโควิด 19
1⃣ โรคเบาหวาน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 รวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ล้วนมีความเสี่ยงในการเกิดอาการรุนแรงหากติดโรคโควิด-19 เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี และมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเป้าหมาย
มักมีโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ร่วมด้วย นอกจากนี้การติดเชื้อยังทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดผันผวน และควบคุมได้ยาก ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลง และติดเชื้อได้ง่ายขึ้น รวมถึงเชื้อโรคจะเจริญเติบโตได้ดีในภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอีกด้วย
2⃣ โรคไตเรื้อรัง
ผู้ป่วยโรคไตที่อยู่ในขั้นที่ 3 ถึงขั้นที่ 5 ผู้ป่วยที่รักษาด้วยการฟอกเลือด และผู้ป่วยที่เปลี่ยนถ่ายไตอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการมีอาการรุนแรง!
ผู้ป่วยที่รักษาด้วยการฟอกเลือดอาจมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนปกติทั่วไป นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไตต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันทำให้ภูมิคุ้มกันลดต่ำลงทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
3⃣ โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ
ผู้ป่วยโรคปอด และทางเดินหายใจที่มีความเสี่ยงสูง คือ ผู้ป่วยโรคหืดหอบระดับปานกลางถึงรุนแรง และผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง เช่น โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคปอดอักเสบเรื้อรัง และโรคซิสติก ไฟโบรซิส
เนื่องจากโควิด-19 มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ กระตุ้นอาการหอบหืดอาจทำให้เกิดโรคปอดบวม และโรคร้ายแรงอื่น ๆ สำหรับผู้ป่วยโรคปอด โควิด-19 อาจทำให้โรคปอดกำเริบหนักขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง!
4⃣ โรคอ้วน
ผู้ที่เป็นโรคอ้วนชนิดรุนแรงคือผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 40 ขึ้นไปหรือตั้งแต่ 30 ขึ้นไปสำหรับชาวเอเชีย ผู้ที่เป็นโรคอ้วนชนิดรุนแรงมีความเสี่ยงในการเกิด กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS)
ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ผู้ที่เป็นโรคอ้วนชนิดรุนแรงยังมีโรคประจำตัวเรื้อรังอื่น ๆ ที่ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการมีอาการที่รุนแรงได้!
5⃣ โรคตับ
ผู้ป่วยโรคตับเรื้อรัง เช่น โรคตับแข็ง ผู้ป่วยปลูกถ่ายตับที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยภาวะที่มีตับอักเสบจากภูมิไวเกิน (AIH) และผู้ป่วยมะเร็งตับที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยคีโม
มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงหากติดโควิด-19 เนื่องจากอาการป่วยจากโรคโควิด-19 รวมถึงยาที่ใช้ในการรักษาโรคอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของตับ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับอยู่เดิม!
6⃣ ผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง กลุ่มผู้ป่วยโรคเอดส์ คนที่สูบบุหรี่ล้วนมีความเสี่ยงในการเกิดอาการรุนแรง เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอทำให้ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ!
7⃣ ผู้ป่วยที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน
ผู้ป่วยที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน เช่น ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากยากดภูมิคุ้มกันทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลง
เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายต่อต้านอวัยวะใหม่แต่ขณะเดียวกันทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายขึ้น และอาจมีความรุนแรงของการติดเชื้อสูงขึ้น
8⃣ ผู้ป่วยโรคหัวใจ
หากติดโควิด-19 อาจมีอาการหัวใจวายหรือภาวะหัวใจล้มเหลวได้ อาการโรคหัวใจที่รุนแรงยิ่งขึ้นนี้เกิดจากอาการป่วยของการติดเชื้อไวรัส และการที่หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น เช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้นจากภาวะไข้
ประกอบกับระดับออกซิเจนที่ต่ำลงจากปอดบวม และโอกาสในการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังอาจพบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน (Myocarditis) ในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 อีกด้วย
(ขอขอบคุณข้อมูลจาก : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์)

หากชอบบทความนี้ สามารถแชร์ด้านล่างได้นะคะ