เริ่มแล้ววันนี้ ! ทุกที่นั่ง ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ! ?
.
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2565 จำนวน 18 หน้า โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน ให้ผู้โดยสารในรถทั้งนั่งตอนหน้าและตอนอื่น ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หากไม่ทำตามเตรียมจ่ายค่าปรับ 2,000 บาท มีผลบังคับ 5 ก.ย.นี้ ?
.
สำหรับพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 นอกจากกำหนดความปลอดภัยสำหรับเด็กที่เจ้าของรถจะต้องจัดให้มีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก ?? คาร์ซีท เพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีแล้ว
.
กฎหมายคาดเข็มขัดนิรภัย 2565 ?
กำหนดมาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้งผู้ขับขี่ และคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น (นั่งรถเบาะหลัง) ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์ ? กฎหมายมีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน หรือประมาณวันที่ 5 ก.ย. 2565
.
ผู้โดยสารที่นั่งตอนหลัง ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์สาธารณะ ? เช่น รถแท็กซี่ รถรับจ้างทั่วไป จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่โดยสารในรถตามที่กฎหมายกำหนด
.
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ปรับกี่บาท ? ?
หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 148 ระบุไว้ชัดว่า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาท)
.
ข้อยกเว้นในการคาดเข็มขัดนิรภัย ?
กรณีรถยนต์เก่าไม่มีเข็มขัดนิรภัย มีข้อยกเว้น คือ รถยนต์ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2531 ที่ไม่สามารถติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ หากจดทะเบียนก่อนวันดังกล่าว ไม่ถือมีความผิด รวมถึงรถกระบะที่มีการจดทะเบียนก่อนปี 2537 จะยังไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนรถกระบะที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัย ก็ต้องมีข้อกำหนดพิจารณาอีกขั้นตอนหนึ่ง ✅
.
ทั้งนี้ นโยบายกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องว่ากล่าวตักเตือนไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนรับทราบ ก่อนบังคับใช้กฎหมายต่อไป ??‍♂️
.
ที่มา : news.trueid.net
.
#คาดเข็มขัด #กฎหมาย2565 #จราจรทางบก #กฎหมายคาดเข็มขัดนิรภัย

หากชอบบทความนี้ สามารถกดแชร์ด้านล่างได้เลยค่ะ