เมษานี้เริ่มแล้ว! ไม่จ่ายค่าปรับ-ใบสั่ง ไม่ได้ป้ายภาษี !! ??

.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ?? ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ? ออกมาตรการเสริมสร้างวินัยจราจร ลดการกระทำผิดซ้ำ เพื่อลดอุบัติเหตุ ?

ใบสั่งค้างจ่าย หรือใบสั่งค้างชำระ คือ ใบสั่งที่ยังไม่มีการชำระค่าปรับ ? เมื่อเจ้าพนักงานจราจรออกหนังสือเตือนการไม่ปฏิบัติตามใบสั่ง ก็ยังคงไม่มีการชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนด ⏱

.

ผู้ขับขี่ที่มีใบสั่งค้างชำระ ? ซึ่งพบการกระทำผิด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ( ไม่มีผลย้อนหลัง ) เมื่อไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปี นายทะเบียนรถยนต์จะไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี หรือ ป้ายภาษี ให้ ??‍♂️ แต่ยังสามารถต่อภาษีได้ตามปกติ ✅ แต่จะได้หลักฐานชั่วคราวแทนป้ายภาษี (มีอายุ 30 วัน) เพื่อให้ไปจ่ายค่าปรับใบสั่งค้างชำระทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนด 30 วัน ? จึงค่อยมาขอรับป้ายภาษี หรือถ้าต้องการป้ายภาษีทันที สามารถจ่ายค่าปรับใบสั่งค้างชำระพร้อมกับการต่อภาษีได้ที่กรมการขนส่งทางบก ?

.

? ไม่ได้ป้ายภาษี มีผลอย่างไร?

• ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ?

• ถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ 1 คะแนน ❌

.

ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำเว็บไซต์ตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ ? ที่สามารถแสดงประวัติการได้รับใบสั่งจราจร ตรวจสอบการค้างชำระค่าปรับ และดำเนินการชำระเงินได้ทันทีที่ ptm.police.go.th

น้องดีจังหวังว่าเพื่อนๆ จะขับขี่ปลอดภัย ? และอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และไม่ต้องมาเสียค่าปรับเพิ่มนะคะ ด้วยความห่วงใยจาก DTS Auto Group ?

.

ที่มา: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

.

#ใบสั่งค้างจ่าย #ไม่ได้ป้ายภาษี #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #กรมการขนส่งทางบก

หากชอบบทความนี้ สามารถกดแชร์ด้านล่างได้เลยค่ะ