เตรียมตัวให้พร้อม คนละครึ่งเฟส5 มาแล้ว !! ??
.
เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม
.
สิทธิรัฐช่วย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 800 บาท ตลอดโครงการ
.
ผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 สามารถกดยืนยันสิทธิวันที่ 19 ส.ค. 65 เวลา 06.00น. เป็นต้นไป และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 ก.ย. 65 – 31 ต.ค. 65
.
ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 เริ่มลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 วันที่ 19 ส.ค. 65
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 – 31 ต.ค. 65
.
*เพื่อรักษาสิทธิในโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น.
.
? โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ สามารถสั่งได้ตั้งแต่
1 ก.ย. – 31 ต.ค. 65 เวลา 6.00 น. – 21.00 น.
.
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมกับฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65 เป็นต้นไป
*สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ที่ประสงค์จะเข้าร่วมฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจะต้อง กดสมัครเข้าร่วมฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มในคนละครึ่งเฟส 5 ใหม่ทุกร้าน
.
?เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชน?
.
1) รัฐช่วยจ่าย 50%
ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
.
2) จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน
โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 800 บาท ตลอดโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 – 31 ต.ค. 65
.
3) ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน
โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา
6.00 น. ของทุกวัน
.
4) ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
.
โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ค้นหาร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่ร่วมรายการได้ที่แอปฯ เป๋าตัง
.
5) ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น.
ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้
.
โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
ใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 21.00 น. เฉพาะร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
.
6) สินค้าที่เข้าร่วมโครงการ รัฐสนับสนุน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าสินค้า ค่าบริการ สปา/นวด/ทำผม ทำเล็บ
.
โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่เข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่ *ไม่รวมค่าจัดส่ง
ร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมกับฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65 เป็นต้นไป
.
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)
ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3
.
ที่มา: www.คนละครึ่ง.com
.
#คนละครึ่ง #เฟส5 #คนละครึ่งเฟส5 #ลงทะเบียนคนละครึ่ง

หากชอบบทความนี้ สามารถกดแชร์ด้านล่างได้เลยค่ะ