สินเชื่อรถยนต์ พร้อมช่วยลูกค้าพักหนี้ ??

ในช่วงวิกฤต COVID-19 ระบาด ทำให้หลายคนต้องเก็บตัวเพื่อความปลอดภัยอยู่กับบ้าน และแน่นอนว่าหลายคนเจอผลกระทบโดยตรงคนทำมาค้าขาย ไม่สามารถทำต่อได้ คนทำงานประจำบางคนถึงขั้นต้องออกจากงาน ทำให้ขาดรายได้จำนวนมากในสถานการณ์แบบนี้

หลายธนาคารในประเทศไทยจึงออกมาตรการพักชำระสินเชื่อรถ ลดภาระช่วง เจอวิกฤติ COVID-19 นี้ไปดูกันเลยค่ะ

#มาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ #ผ่านไปด้วยกัน

Credit : AdmireByBangor

1. ธนาคารกรุงศรี ?

 พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (แล้วแต่กรณี)

Krungsri Auto Call Center
สอบถามเพิ่มเติม ☎️ 02 740 7400

2. ธนาคารกสิกรไทย ?

 ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน
(ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563)

K-Contact Center
สอบถามเพิ่มเติม ☎️ 02 888 8888

3. ธนาคารทิสโก้ ?

 ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราว ไม่เกิน 6 เดือน
 ลดภาระการผ่อนชำระ
 ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
 ลดค่าธรรมเนียม

Contact Center Tisco
สอบถามเพิ่มเติม ☎️ 02 080 6000 หรือ 02 633 6000 กด 1

4. ธนาคารธนชาต ?

 พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน
(สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อธนชาต Drive รถยนต์ใหม่, รถยนต์ใช้แล้ว, รถแลกเงิน)
 เลื่อนผ่อนงวดแรก 60 วัน
(สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อธนชาต Drive รถแลกเงิน หรือรถแลกท็อปอัพ)
 เงื่อนไขตามธนาคารกำหนด

**ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2563**
สอบถามเพิ่มเติม ☎️ 1770

5. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ?

 เฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม ขนส่ง และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

** เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

6. ธนาคารเกียรตินาคิน ?

 พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 ให้ส่วนลดดอกเบี้ย
 ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี

KKP Contact Center
สอบถามเพิ่มเติม ☎️ 02 165 5555

7. ธนาคารไทยพาณชย์ ?

 ค่างวดสูงสุด 6 เดือน

SCB Call Center
สอบถามเพิ่มเติม ☎️ 02 777 7777

หากชอบบทความนี้ สามารถแชร์ด้านล่างได้นะคะ