สรุปมาตรการเยียวยา ล่าสุด ในโพสต์เดียว ?

เช็กเลย! มาตรการเยียวยาโควิดล่าสุด แรงงาน-ผู้ประกอบการ 10 จังหวัดควบคุม ใน 9 หมวดอาชีพ ม.33 รับสูงสุด 10,000 บาท ส่วนฟรีแลนซ์รับคนละ 5,000 บาท พร้อมลดค่าน้ำค่าไฟฟ้า!

#แชร์เพื่อให้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ #มาตรการเยียวยา

9 หมวดกิจการของประกันสังคม ?

1. ก่อสร้าง
2. กิจการที่พักแรม และบริการด้านอาหาร
3. กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
4. กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
5. การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
6. การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
7. กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน
8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
9. สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

5 หมวดกิจการของถุงเงิน ☺️

1. ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม
2. ร้าน OTOP
3. ร้านค้าทั่วไป
4. ร้านค้าบริการ
5. กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

ในหมวดนี้จะมีมาตรการช่วยเหลือ ระยะเวลา 1 เดือน และอาจมีการขยายต่อตามสถานการณ์

ผู้ประกันตน ม.33 ในกิจการ 9 หมวด ?

1. ลูกจ้าง รัฐจ่ายเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทย 2,500 บาทต่อคน

รวมแล้วลูกจ้างได้ (สูงสุด) 10,000 บาท

2. ผู้ประกอบการใน ม.33 ในกิจการ 9 หมวด จะได้รับรายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน จำกัดไม่เกิน 200 คน

ผู้ประกันตน ม.39-40 ?

ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ต่อคน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และม. 40 ถ้าเป็นสัญชาติไทย และประกอบอาชีพเดิมอยู่ สามารถเตรียมเอกสารเพื่อเป็นผู้ประกันตน ม.40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท 1 เดือน

หากชอบบทความนี้ สามารถแชร์ด้านล่างได้นะคะ