#สรุปมาตรการช่วยเหลือ 12 ธนาคาร ??
เยียวยาลูกค้าช่วงโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ส่งผลให้คนไทยได้รับผลกระทบด้านรายได้ และการใช้ชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เหล่าธนาคารในประเทศไทยจึงได้ออกมาตรการช่วยลูกค้าให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีมาตรการอะไรบ้างนั้นมาดูกันค่ะ

#มาตรการช่วยเหลือของธนาคาร #เยียวยาโควิด

1. ธนาคารกรุงศรี

มาตรการที่ 1 : ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าทุกราย
มาตรการที่ 2 : สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ
มาตรการที่ 3 : ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือน

ลงทะเบียนผ่าน : https://bit.ly/2XPSOL6
ดูรายละเอียด : https://bit.ly/2XPSOL6

2. ธนาคารกสิกร

ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน
ประเภทที่ 2 มาตรการช่วยเหลือแบบลงทะเบียน

ดูรายละเอียด : https://bit.ly/3oSe5zR

3. ธนาคารยูโอบี UOB

– มาตรการแบบปรับให้อัตโนมัติ ได้แก่ บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด
– มาตรการแบบลงทะเบียน ได้แก่ ปรับโครงสร้างหนี้โดยรวมหนี้

ดูรายละเอียด : https://bit.ly/38OFqNN

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

– มาตรการโครงการบรรเทาหนี้ ได้แก่ พักชำระหนี้ ลดภาระหนี้ และขยายเวลา
– มาตรการโครงการฟื้นฟูธุรกิจ ได้แก่ เติมสินเชื่อต่าง ๆ

ดูรายละเอียด : https://bit.ly/3bOfvb0

5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

– มาตรการพักชำระหนี้ ได้แก่ การพักหนี้
– มาตรการเติมทุนใหม่ ได้แก่ สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash, สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

ดูรายละเอียด : https://bit.ly/3bVgwhc

6. อิออน ธนสินทรัพย์

มาตรการที่ 1 : ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ ได้แก่ บัตรเครดิต และบัตรสมาชิกอิออน
มาตรการที่ 2 : พักหรือลดค่างวด ได้แก่ สินเชื่อทุกประเภท
มาตรการที่ 3 : การเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว ได้แก่ สินเชื่อยัวร์แคช

ดูรายละเอียด : https://bit.ly/2LW5MV1

7. ธนาคารออมสิน

– มาตรการลด พักชำระหนี้ ลูกค้าสินเชื่อในพื้นที่ควบคุม 28 จังหวัด
– มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้แก่ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย, สินเชื่อเสริมฐานราก, SMEs มีที่มีเงิน, ช่วยเหลือ SMEs ภาคท่องเที่ยว และฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

ดูรายละเอียด : https://bit.ly/2XXGnNk

8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

– มาตรการลูกหนี้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ
– มาตรการลูกหนี้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
– มาตรการลูกหนี้ NPL และปรับโครงสร้างหนี้
– มาตรการลูกค้า SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต

ดูรายละเอียด https://bit.ly/3oNgyLT

9. ธนาคารกรุงเทพ

– มาตรการลดอัตราบัตรเครดิต
– มาตรการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
– มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศั
– มาตรการการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้
– มาตรการสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี

ดูรายละเอียด : http://bit.ly/3qESGut

10. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

– มาตรการส่งเสริม
– มาตรการผ่อนปรน
– มาตรการขยายระยะเวลา
– มาตรการประคับประคอง

ดูรายละเอียด : https://bit.ly/3p82GMn

11. ธนาคารทิสโก้

– มาตรการสินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ
– มาตรการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
– มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศั

ดูรายละเอียด : https://bit.ly/3nSJQrg

12. ธนาคารกรุงไทย

– มาตรการสินเชื่อบุคคล ได้แก่ วงเงินหมุนเวียน และแบบกำหนดระยะเวลา
– มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัย และใช้เป็นหลักประกัน

ดูรายละเอียด : https://bit.ly/39UmCfx

หากชอบบทความนี้ สามารถแชร์ด้านล่างได้นะคะ