สรุปประกาศ เคอร์ฟิวทั่วประเทศ ในโพสต์เดียว 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศยกระดับมาตรการในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม โดยกำหนดเคอร์ฟิวทั่วประเทศ โดยสรุปได้ดังนี้

 กำหนดเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.
 ชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทย จากต่างประเทศ ถึง 15 เม.ย.2563

#ยกเว้น ให้ผู้มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทาง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ การขนส่งเวชภัณฑ์ การขนส่งผู้ป่วย การขนส่งด้านพลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิง การขนย้ายประชาชนสู่พื้นที่ควบคุม เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ

#นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่มีความจำเป็น หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการธนาคาร ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค การขนส่งพัสดุภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตร หนังสือพิมพ์ การขนส่งสินค้าเพื่อนำเข้าหรือส่งออก การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืน

การเดินทางไป หรือมาจากท่าอากาศยาน หรือ มีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็น หรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้า หรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด(ฉบับที่ 1)

#เคอร์ฟิว #Covid19

หากชอบบทความนี้ สามารถแชร์ด้านล่างได้นะคะ