รู้ยัง? กฎหมายความเร็วบนทางด่วน ไม่เกิน 100 กม./ชม. !! ??

.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศกฎกระทรวงกำหนดความเร็วในทางพิเศษ สำหรับรถยนต์ 4 ล้อ ? รถบรรทุก ? และรถโรงเรียน ? ไม่เกิน 100 กม./ชม. โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2565 รายละเอียดดังนี้

.

กำหนดความเร็ว “ทางยกระดับ” ?

– รถยนต์ 4 ล้อ ไม่เกิน 100 กม./ชม.

– รถบรรทุก (>2.2 ตัน) และ รถโดยสาร (>15 คน) ไม่เกิน 80 กม./ชม.

– รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม.

.

กำหนดความเร็ว “ระดับดิน” ?

– รถยนต์ 4 ล้อ ไม่เกิน 110 กม./ชม.

– รถบรรทุก (>2.2 ตัน) และ รถโดยสาร (>15 คน)ไม่เกิน 90 กม./ชม.

– รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 90 กม./ชม.

.

ทั้งนี้ กทพ. จะปรับปรุงป้ายจราจร ? ให้สอดคล้องกับการกำหนดอัตราความเร็วใหม่ต่อไป เพราะแต่เดิมการกำหนดความเร็วบนทางพิเศษนั้น แบ่งเป็นทางด่วนเขตเมือง ไม่เกิน 80 กม./ชม. และทางด่วนนอกเขตเมือง ไม่เกิน 90 กม./ชม.

.

ข้อมูล การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

.

#กฎหมายทางด่วน #การทางพิเศษแห่งประเทศไทย #ทางด่วน #กฎหมายความเร็ว

หากชอบบทความนี้ สามารถกดแชร์ด้านล่างได้เลยค่ะ