รวมเบอร์สายด่วน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ?

ทั้งติดต่อแจ้งเหตุ ร้องเรียน ปรึกษาปัญหาสุขภาพทั้งกาย และใจในช่วงกักตัวแบบนี้ค่ะ

#มีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี #เซฟเก็บไว้เลย

? สอบถามเกี่ยวกับ COVID-19 ☎ 1422

กรมควบคุมโรค โทร 1422 : เบอร์โทรสายด่วนดูแลเรื่อง COVID-19 โดยตรง เราสามารถติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ขอคำแนะนำ หรือสงสัยว่ามีอาการเข้าข่ายที่จะติดเชื้อ COVID-19 ก็สามารถโทรเข้าไปปรึกษา และแจ้งอาการเพื่อพิจารณาเข้ารับการตรวจตามสถานพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยค่ะ

☺ เช็กสิทธิการรักษาพยาบาล ☎ 1330

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) โทร1330 : เราสามารถเช็กสิทธิการรักษาพยาบาลของคนที่มีสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และสามารถโทรเข้าไปปรึกษาเงื่อนไข หรือเช็กสิทธิการรักษาโรค COVID-19 ได้ตลอดแบบ 24 ชั่วโมงเลยค่ะ

? ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการ ☎ 1569

กรมการค้าภายใน โทร 1569 : หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 หรือเจอร้านค้าขายของแพงเกินกว่าราคาปกติ เราสามารถติดต่อสายตรงไปยังกรมการค้าภายในเพื่อส่งเรื่องร้องเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยค่ะ

? เช็กสิทธิประกันสังคม ☎ 1506

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) โทร 1506 : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ เราสามารถโทรไปเช็กสิทธิประกันสังคม ตั้งแต่การรักษาพยาบาล ไปจนถึงการขอรับเงินชดเชยจากการว่างงานอันมาจากภาวะการระบาดของโรค COVID-19 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยค่ะ

? เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ☎ 1669

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศพฉ.) โทร1669 : เราสามารถโทรเข้าไปเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับโรค COVID-19 โดยทางกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่า หากโทรเบอร์สายด่วนกรมควบคุมโรค (1422) ไม่ติด ก็สามารถโทรมาที่เบอร์สายด่วนนี้ได้ 24 ชั่วโมงเลยค่ะ

? ร้องเรียนเกี่ยวกับ COVID-19 ทุกกรณี ☎ 1111

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร 1111 : โดยเราสามารถสอบถาม และติดตามสถานการณ์ของ COVID-19 รวมไปถึงการขอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์โควิด COVID-19 ได้ทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมงเลยค่ะ

? ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ☎ 1323

สายด่วนสุขภาพจิต โทร 1323 : สถานการณ์โรคระบาดแบบนี้หลายคนต้องกักตัวอยู่บ้าน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียดเกิดอาการซึมเศร้า หรือกังวลกับโรคระบาด COVID-19 เราสามารถโทรไปยังเบอร์สายด่วนสุขภาพจิตเพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

? สอบถามเกี่ยวกับเรื่องยา ☎ 1648

องค์การเภสัชกรรม โทร 1648 : เบอร์สายด่วนองค์การเภสัชกรรม สำหรับสอบถามเรื่องยาที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เราสามารถโทรเข้าไปปรึกษาสายด่วนนี้ได้ในเวลา 8.00-18.00 น. ของวันทำการค่ะ

? ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สายสุขภาพ ☎ 1556

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โทร 1556 : หากพบผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการนำเจลล้างมือ สบู่ล้างมือ หน้ากากอนามัยที่ไม่ได้คุณภาพมาขาย หรือขายสินค้าเกินราคาที่กำหนดไว้ เราสามารถโทรเข้าไปปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดสารประกอบในสินค้าเหล่านี้ได้

? ร้องเรียนคลีนิค และโรงพยาบาล ☎ 02 193 7041

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) โทร 02-193-7041 : ในกรณีที่เราเข้ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลหรือคลินิกของเอกชนแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรม

ให้ต่อสายตรงไปที่เบอร์สายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนได้ค่ะ โดยสายด่วนจะเปิดทำการให้เวลาในวันธรรมดา 8.30-17.00 น. ค่ะ

#อย่าลืมแชร์บอกต่อนะคะ

หากชอบบทความนี้ สามารถแชร์ด้านล่างได้นะคะ