ป้ายทะเบียน หล่นหาย ทำอย่างไร ?
สามารถเขียนเลขป้ายทะเบียนในกระดาษ แทนป้ายทะเบียนชั่วคราว ได้หรือไม่ ?

หลายคนกลัวความผิด “ทำป้ายทะเบียนหล่นหาย” จึงใช้วิธีการเขียนเลขทะเบียนรถ ลงในกระดาษ และติดที่กรอบป้ายทะเบียน ในกรณีนี้สามารถทำได้หรือไม่ ? วันนี้ DTS Auto Group จะพาคุณมาหาคำตอบกันค่ะ

หากกรณีป้ายทะเบียนหล่นหาย ไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าหรือข้างหลัง “ไม่สามารถ” นำป้ายกระดาษมาติดแทน หรือแม้จะเป็นการปริ้นท์ก็เช่นเดียวกัน หากนำมาติดจะถือเป็นการทำป้ายทะเบียนปลอมขึ้นมา เข้าข่ายปลอมแปลงเอกสารราชการทันที!!

และตามกฎหมายแล้วจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 67 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงหรือปิดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียนรถ ไม่ว่าวิธีใดโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 -10,000 บาท ( จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี )

#แล้วต้องทำยังไง

กรณีที่แผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย ต้องไปติดต่อสำนักงานขนส่ง หากได้มีการไปติดต่อกับสำนักงานขนส่งแล้ว ในขณะที่อยู่ในระหว่างรอแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ 15 วันทำการ สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้!

#ข้อมูลเพิ่มเติม

1. การขอป้ายทะเบียนใหม่ : มีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท และค่าคำขอ 5 บาท
2. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการยื่นขอรับแผ่นป้ายใหม่ได้แก่
– สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
– หากไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

3. หลักฐานที่ต้องใช้กรณีรถติดไฟแนนซ์ ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
– สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ
– หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
– หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรฯ ของผู้รับมอบอำนาจ

4. หลักฐานที่ต้องใช้กรณีนิติบุคคล

– สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
– หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
– หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก กรมการขนส่งทางบก และ Mthai

#ป้ายทะเบียนหล่นหายทำอย่างไร

หากชอบบทความนี้ สามารถแชร์ด้านล่างได้นะคะ