ต่อภาษีรถยนต์ 2565 ที่ไหนได้บ้าง ? ??

รู้หรือไม่ ? รถยนต์ขาดการต่อภาษีติดต่อกัน 3 ปี ก็จะทำให้ทะเบียนรถยนต์ #ถูกระงับ หลายคนที่ Work From Home ก็อย่าลืมตรวจเช็ก และวางแผนในการต่อภาษีรถยนต์

วันนี้ DTS Auto Group ได้รวบรวมการสถานที่ต่อภาษีรถยนต์ในปี 2565 มาฝาก มาดูกันเลยค่ะ

1. สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ?

เราสามารถนำรถยนต์ไปยื่นต่อภาษีที่สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศ ไม่ว่ารถยนต์ของเราจะจดป้ายทะเบียนที่จังหวัดไหน ก็สามารถนำไปต่อภาษีได้ทุกจังหวัด~

2. ที่ทำการไปรษณีย์ ?

ที่ทำการไปรษณีย์ อีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถต่อภาษีรถยนต์ได้! โดยการนำเอกสารคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐาน พ.ร.บ. รถ ที่ยังไม่หมดอายุ และใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี ไปติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ และจะมีค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ 40 บาท

3. ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ?
“ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax)”

เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการต่อภาษีรถยนต์ โดยข้อดีคือเราสามารถต่อภาษีรถยนต์ในวันหยุดได้ หากเราไม่สะดวกในการต่อภาษีรถยนต์วันทำการ การไปต่อภาษีรถยนต์ที่ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax)” ก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยทีเดียว!

4. ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ ?

ในปี 2565 เราสามารถเลือกการต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ได้ “แต่มีเงื่อนไขคือ” รถยนต์ที่นำมาต่อต้องอายุรถยนต์ไม่เกิน 7 ปี กรณีที่รถยนต์อายุเกิน7 ปี จะต้องได้รับการตรวจสภาพรถที่ ตรอ. หรือสถานที่ตรวจสภาพรถเอกชน ให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะสามารถต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ได้

โดยช่องทางการต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์จะมี 2 ช่องทางคือเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก eservice.dlt.go.th และผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ?

การต่อภาษีรถยนต์กับ ธ.ก.ส. จะต้องเป็นรถที่มีภาษีค้างชำระไม่เกิน 1 ปี กรณีที่มีภาษีค้างชำระเกิน 1 ปี ที่นายทะเบียนได้ประกาศยกเว้นการตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี และยื่นขอเสียภาษีประจำปีล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันครบกำหนดเสียภาษี เว้นแต่รถที่มีภาษีค้างชำระให้ยื่นได้ทันที

6. จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ?

จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศเป็น อีกหนึ่งช่องทางที่สะดวก โดยเงื่อนไขคือ รถยนต์จะต้องอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี ทางกรมการขนส่งทางบกจะทำการนำส่งใบเสร็จ และป้ายวงกลมทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านระบุภายใน 10 วันนับจากวันที่ชำระเงิน และค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 20 บาท และค่าจัดส่งป้ายวงกลม 40 บาท

Credit : tqm

หากชอบบทความนี้ สามารถแชร์ด้านล่างได้นะคะ