ช่องทางรวย~ แจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด ??
พร้อมรับส่วนแบ่ง 50% แบบง่าย ๆ

?? หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากแคมเปญ “แจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด” ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า พร้อมรับส่วนแบ่งจากค่าปรับจำนวนหนึ่งอย่างงดงาม ~

ล่าสุด! กรมการขนส่งทางบก ได้ยกระดับการจัดการกับผู้กระทำความผิดบนท้องถนน พร้อมกับยกระดับการสนับสนุนให้กับผู้แจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด เพียงแค่คุณแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดกฎจราจร ก็ได้รับส่วนแบ่งที่สูงถึง 50% หลังหักเงินนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน พร้อมเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแสด้วยขั้นตอนที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น!

สำหรับเกณฑ์การจัดสรรส่วนแบ่งค่าปรับ ส่วนแรกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ส่วนที่เหลือจะนำมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และมอบให้ผู้แจ้งพฤติการณ์การกระทำความผิด โดยมีรายละเอียดดังนี้!

1. ต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน เช่น ภาพหรือคลิปวิดีโอ ต้องบันทึกการกระทำความผิดที่ชัดเจน วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถ และอื่นๆ ให้มากที่สุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว

ผู้แจ้งต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้ง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อ และในกรณีผู้แจ้งประสงค์จะขอรับเงินส่วนแบ่งค่าปรับ ให้ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้แจ้งด้วย โดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกปกปิดเป็นความลับ

2. เมื่อรวบรวมหลักฐานครบถ้วนแล้ว สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่

? สายด่วน : 1584
? Line@ : @1584DLT
? Facebook: 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ

? E-mail : dlt_1584complain@hotmail.com
? เว็บไซต์ : https://bit.ly/3g9rsHn หรือ https://bit.ly/308yA19

เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง หรือร้องเรียนผ่านศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ “GECC 1111 ทำเนียบรัฐบาล” และ “GECC กรมการขนส่งทางบก”

3. ผู้แจ้งจะได้รับข้อความ SMS ยืนยันการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ?

4. กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตามกระบวนสืบข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้ง โดยเรียกตัวผู้ถูกร้องเรียนมารายงานตัวและสอบสวนจนได้ข้อยุติ

5. การรับเงินส่วนแบ่งจะได้รับภายหลังจากที่ผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบปรับแล้ว จะมีข้อความ SMS ส่งให้ผู้แจ้งทราบผลการดำเนินการและจะดำเนินการโอนเงินส่วนแบ่งค่าปรับภายใน 15 วันทำการ

ถือได้ว่าโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่มีความประสงค์แจ้งเบาะแส ที่นอกจากจะได้ช่วยสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและกฎระเบียบจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุแล้ว ยังเป็นอีกวิธีที่จะสามารถหารายได้เสริม ที่เปรียบเสมือนเป็นรางวัลที่ส่งเสริมการทำความดีร่วมด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3hN0HZP

#กรมการขนส่งทางบก #แจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด

หากชอบบทความนี้ สามารถแชร์ด้านล่างได้นะคะ