ครม. อนุมัติใช้มอเตอร์เวย์ 2 สายฟรี ??
( ตั้งแต่ 24 – 29 กรกฎาคม 63 )

เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 ตอน กรุงเทพฯ – เมืองพัทยา และหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี และตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ทางต่างระดับบางขุนเทียน

 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 วัน

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของการจราจร ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในประเทศ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน นอกจากนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ได้ร่วมกันปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานฉบับใหม่

ด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด) ในวันหยุดราชการ ประจำปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยในเดือนกรกฎาคม มีกำหนด ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง 3 สายทาง ในวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2563

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง จากกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่ http://www.mot.go.th/ หรือโทร. 02-283-3000

หากชอบบทความนี้ สามารถแชร์ด้านล่างได้นะคะ