ขนส่งฯ ประกาศคลายล็อก 21 มิถุนายน 2564 นี้! ?

กรมการขนส่งทางบกเตรียมเปิดให้บริการด้านใบขับขี่ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นี้เป็นต้นไป!

ผู้ที่เคยจองคิวขอรับใบขับขี่ใหม่ หรือจองคิวอบรมที่สำนักงานขนส่ง ที่ได้รับคิวระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 18 มิถุนายน 2564 สามารถเลือกวันและเวลาเข้ารับบริการได้ก่อนผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป!

ส่วนผู้ที่จองคิวตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 สามารถเข้ารับบริการได้ตามที่ลงนัดหมายไว้ หลังจากนั้นขนส่งฯ จึงจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยจองคิวมาก่อน สามารถเข้าระบบเพื่อจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

กรณีของผู้ถือใบขับขี่ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้น ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 30 กันยายน 2564 กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการเยียวยารองรับ คือ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน

กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ ส่วนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกสิ้นอายุเกิน 3 ปี จะได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ

#ขนส่ง #กรมการขนส่งทางบก #กรมการขนส่ง #ใบขับขี่

หากชอบบทความนี้ สามารถแชร์ด้านล่างได้นะคะ